Non Teaching Staff

Adminstrative Staff

1. Mrs. Shashi Dhawan Clerk
2. Sh. Yashpal Sharma Clerk
3. Sh. Narayan Singh Clerk
4. Smt. Raj Kalan Clerk
5. Smt. Shashi Bala Lib Clerk
6. Ms. Seema Godhwal Clerk
7. Mrs. Deepshikha Clerk
8. Mrs. Kavita Lib. Attendant
9. Ms. Geeta Lib. Attendant
10. Mrs. Pooja Clerk

Technical Staff

1. Smt. Baby Rani Lab Attendant
2. Sh. Darshan Lal Tabla Player
3. Mr. Parveen Tabla Player
4. Mrs. Geeta Rani Lab Attendant
5. Ms. Nirmala Lab Attendant

Supporting Staff

1. Sh. Vikas Dhull Peon
2. Sh. Suresh peon
3. Sh. Amit Kumar Sweeper
4. Sh. Dudh Nath Mali
5. Sh. Chand Bahadur Sports Peon
6. Sh. Pawan Kumar Sweeper
7. Smt. Usha Rani Peon
8. Sh. Sat Pal Peon
9. Mrs. Kahajani Peon
10. Smt. Sheela Wanti Sweeper
11. Sh. Gulab Singh Gateman
12. Sh. Kuldeep Chowkidar
13. Mrs. Aashu Peon